Denktank IZO: Wat zie ik aan de horizon?

Dank u wel voor uw belangstelling voor  'Denktank IZO: Wat zie ik aan de horizon'.

Vanwege het grote aantal deelnemers is de registratie momenteel gesloten.